Windturbines

De windturbines waaraan ‘Ploeg Industriële Dienstverlening’ werkt variëren van kleine tot grote windturbines. ‘Ploeg Industriële Dienstverlening’ installeert de turbines op het grote betonnen fundament, waarop de windmolens rusten. De volledige assemblage en de aansturing van de kranen, is bij de monteurs in vertrouwde handen. Door jarenlange ervaring en een uitgekiend werkplan hoeft een kraan geen uur langer dan strikt nodig is te worden ingehuurd. Windenergiebedrijven schakelen daarom graag de monteurs van ‘Ploeg Industriële Dienstverlening’ in.